Praktijkgegevens

Ingeschreven in het BIG-register
onder nummer 79915174730


AGB-code zorgverlener
90-105365

 

AGB-code praktijk
90-064636

 

Aangesloten bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 71723587

 

Verklaring Omtrent Gedrag
afgegeven op 18 mei 2018

 

Aangesloten bij de geschillencommissie SCAG
onder nummer 16540

 

Collectief aangesloten bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering VVAA